Medicor

Medicor Spółka z o. o. Specjalistyczne Poradnie Lekarsko – Stomatologiczne to niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, powołany przez Medicor Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Działamy od 2001 roku świadcząc usługi medyczne dla mieszkańców powiatu poznańskiego.

Spółka zatrudnia ponad 50 lekarzy specjalistów.

W ramach umowy z NFZ zapraszamy Państwa do korzystania
z zakresu świadczeń:
– Gabinetów lekarzy specjalistów
– Gabinetu lekarzy stomatologów
– Gabinetów lekarza rodzinnego
– Gabinetów lekarza pediatry
– Gabinetu pielęgniarki środowiskowej oraz położnej środowiskowej
– Gabinetu zabiegowego
– Gabinetu szczepień
– Usług diagnostycznych w pracowni USG

Medicor Sp. z o. o. posiada certyfikat jakości ISO 9001:2015. Jest to świadectwo spełniania wymagań międzynarodowej normy oraz zobowiązanie do ciągłej poprawy jakości świadczonych usług medycznych.


Zarząd Spółki Medicor Sp. z o.o. z siedzibą w Puszczykowie, mając na względzie art. 535 par. 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości Plan Podziału spółki Medicor Sp. z o.o. wraz z załącznikami.